Giấy chứng nhận chất lượng sơn Dulux – Maxilite được cấp bởi tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quatest 3 cấp cho công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam, có địa chỉ sản xuất tại nhà máy Sơn Đồng Nai. Chúng nhận sản phẩm Sơn Dulux và Maxilite đạt Quy chuẩn việt nam 16:2014/BXD.

Với giấy chứng sơn nước Dulux – Maxilite đạt tiêu chuẩn này bạn có thể trình cho chủ đầu tư hoặc chủ thầu xây dựng biết về chất lượng sơn Dulux có đạt tiêu chuẩn dể vào thi công trong công trình mình làm hay không.
[indeed-social-locker sm_list=’fb,tw,,go1′ sm_template=’ism_template_1′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text=’

Nội dung này bị khóa

Vui lòng ấn chia sẻ để mở khóa nội dung

‘ reset_locker=1 locker_reset_after=1 locker_reset_type=’hours’ ism_overlock=’default’ ] giay-chung-nhan-chat-luong-son-dulux-maxilite-dat-tieu-chuan1
giay-chung-nhan-chat-luong-son-dulux-maxilite-dat-tieu-chuan2 [/indeed-social-locker]

[indeed-social-locker sm_list=’fb,tw,,go1′ sm_template=’ism_template_1′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text=’

Nội dung này bị khóa

Vui lòng ấn chia sẻ để mở khóa nội dung

‘ reset_locker=1 locker_reset_after=1 locker_reset_type=’hours’ ism_overlock=’default’ ] pdf-download-button [/indeed-social-locker]

Leave a comment